Zasady użytkowania okien

Gratulujemy Państwu wyboru stolarki naszej produkcji i prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami jej użytkowania. Stosowanie naszych porad zapewni Państwu długie, bezawaryjne funkcjonowanie okien i drzwi.


 1. Transport i składowanie
  • Transport i składowanie musi odbywać się w pozycji pionowej, a okna/drzwi zabezpieczone przed uszkodzeniem i porysowaniem.
 2. Montaż
  • Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta okien/drzwi.
  • Po zamontowaniu dokonać regulacji oraz zerwać folię ochronną z elementów okna w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 3. Konserwacja
  • Przy pomocy wazeliny technicznej przynajmniej raz w roku należy dokonać smarowania części ruchomych zamka w celu utrzymania niezawodnej i lekkiej pracy okuć.
  • Co najmniej raz do roku należy dokonac regulacji okuć okiennych – nie jest to objęte zakresem gwarancji.
 4. Utrzymanie okien/drzwi w czystości
  • Po montażu oraz w każdej innej sytuacji niezwłocznie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane: zaprawą tynkarską, rdzą, sadzą, środkami impregnacyjnymi, klejem, farbą oraz innymi materiałami budowlanymi i chemicznymi. Do tego typu zabrudzeń należy stosować wyłącznie chemiczne środki czyszczące i polerujące odpowiednie do twardego PCV. Nie skrobać powierzchni profili i szyb.
  • Do mycia okien używać tradycyjnych środków myjących (bez rozpuszczalników).
  • Po każdym umyciu okna należy sprawdzić drożność kanałów odpływowych.
 5. Inne
  • Unikać kontaktu okien z przedmiotami: gorącymi (grzałki, żelazka itp.), ostrymi, mogącymi uszkodzić okno, środkami czystości powodującymi zarysowania, żrącymi i innymi mogącymi spowodować zniszczenie profilu, szyby, uszczelek, okuć. Nie należy malować powierzchni profili farbami, lakierami, środkami konserwującymi i ochronnymi!

W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady u producenta.

Zjawisko kondensacji pary wodnej na zewnętrznej powierzchni szyby zespolonej.
Woda kondensacyjna tworzy się gdy wilgotne powietrze graniczy z powierzchniami o odpowiednio niższej temperaturze , oziębia się do stanu nasycenia, po czym następuje skraplanie nadmiaru wilgoci na tych powierzchniach. Na szybach izolacyjnych może występować zjawisko kondensacji pary wodnej na jej zewnętrznych powierzchniach. Przyczyna tego zjawiska jest następująca:
Szyba zewnętrzna stanowi zimną , uwarunkowaną atmosferycznie (temperatura,wiatr, słońce) płaszczyznę, na której przy odpowiednio wysokiej wilgotności powietrza może tworzyć się kondensat. Przyczyną tkwi właśnie w dobrej ciepłochronności szyb zespolonych ( niskie wartości współczynnika przenikania ciepła U).
Podsumowując – efekt kondensacyjny na zewnętrznych powierzchniach szyby ze szkła izolacyjnego jest zjawiskiem uwarunkowanym przez właściwości fizyczne samego szkła i warunki atmosferyczne. Całkowite wyeliminowanie tego zjawiska nie jest możliwe, a jego powstawanie w żadnym wypadku nie świadczy o wadliwości, a raczej potwierdza wysoką jakość szyby zespolonej.
(źródło: IS i C Oddział w Krakowie)

Stolarka aluminiowa tzw. ciepła może być stosowana jako przegroda zewnętrzna. Dzięki odpowiedniej budowie profili oraz zastosowaniu szyb o współczynniku U=1,1 uzyskujemy bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Stolarka wykonywana jest z trzykomorowych profili aluminiowych, w których środkowa komora utworzona jest przez połączenie profili: zewnętrznego i wewnętrznego przekładkami wykonanymi z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.
Stolarka aluminiowa tzw. zimna stosowana jest jako przegroda wewnętrzna lub zewnętrzna w przypadku obiektów nieogrzewanych typu: wiatrołapy, magazyny itp. wykonywana jest z jednokomorowych profili aluminiowych bez przegrody termicznej.